Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Publikacje

Wybrane publikacje

ARTYKUŁY

Dorota Stadnicka & R.M. Chandima Ratnayake (2017): Enhancing performance in service organisations: a case study based on value stream analysis in the telecommunications industry. International Journal of Production Research. To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00207543.2017.1346318

Stadnicka D., Zielecki W., Sęp J.: Koncepcja Przemysł 4.0 – ocena możliwości wdrożenia na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Pod red. Ryszarda Knosali. Wydawca: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją. Opole 2017, str. 472-483.

Stadnicka D., Ratnayake R.M.C., Enhancing aircraft maintenance services: a VSM based case study. 7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM 2016), September 21-23, 2016, Bialystok, Poland. Procedia Engineering, Vol. 182, 2017, Pages 665-672.

Antosz K., Stadnicka D., Lean philosophy implementation in SME – study results. 7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM 2016), September 21-23, 2016, Bialystok, Poland. Procedia Engineering, Vol. 182, 2017, Pages 25–32.

Stadnicka D., Litwin P. Value stream and system dynamics analysis - an automotive case study. 10th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering - CIRP ICME '16. 20- 22 July 2016, Ischia, Italy. Procedia CIRP, Volume 62, 2017, Pages 363–368.

Stadnicka D., Antonelli D., Bruno J. Work sequence analysis and computer simulations of value flow and workers’ relocations: a case study. 10th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering - CIRP ICME '16. 20- 22 July 2016, Ischia, Italy. Procedia CIRP, Volume 62, 2017, Pages 159–164.

Carvalho J-D, Ratnayake R.M.C., Stadnicka D., Sousa R., Isoherranen J. V., Kumar M. (2016). Performance Enhancing in the Manufacturing Industry: An Improvement KATA Application. IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM2016). 4.-7.12.2016, Bali, Indonesia. Web of Science.

Antosz K., Stadnicka D., Ratnayake R.M.C. (2016). Use of Lean Management Philosophy in Health Sector: A VSM Based Case Study. IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM2016). 4.-7.12.2016, Bali, Indonesia. Web of Science

Sousa R., Stadnicka D., Carvalho J-D, Ratnayake R.M.C., Isoherranen J. V. (2016). Gamification Based Lean Knowledge Dissemination: A Case Study. IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM2016). 4.-7.12.2016, Bali, Indonesia. Web of Science.

Stadnicka D., Antonelli D., Discussion on lean approach implementation in a collaborative man-robot workstation. Sixth International Conference on Business Sustainability 2016 "Management, Technology and Learning for Individuals, Organisations and Society in Turbulent Environment". November 16-18, 2016. Póvoa de Varzim, Portugal.

Samarakoon, Mudiyansele Samindi Manjula K; Stadnicka, Dorota; Vilke, T.G; Stangeland, O.M; Ellefsen, E; Ratnayake, R.M. Chandima (2016). Assessment of value stream of formwork preparation process in prefabricating reinforced concrete elements. I: Proceedings of the International RILEM Conference Materials, Systems and Structures in Civil Engineering 2016 Segment on Fresh Concrete. 22-24 August 2016, Lyngby, Denmark, Rilem publications. ISBN 978-2-35158-184-1. s. 63-72.

Stadnicka D., Identyfikacja możliwości usprawnienia procesu realizacji okresowych prac obsługowych na samolocie - studium przypadku. Konferencja "Wyzwania Eksploatacji i Utrzymania Ruchu Systemów Technicznych". Kazimierz Dolny nad Wisła, 19-20.09.2016.

Katarzyna Antosz, R.M. Chandima Ratnayake, Classification of spare parts as the element of a proper realization of the machine maintenance process and logistics – case study. IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management and Control. June 28-30, 2016. Troyes, France. Web of Science.

Dorota Stadnicka, R.M. Chandima Ratnayake, Minimization of service disturbance: VSM based case study in telecommunication industry. IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management and Control. June 28-30, 2016. Troyes, France. IFAC-PapersOnLine, 49(12), str. 255-260. Web of Science.

Dario Antonelli, Dorota Stadnicka, Classification and efficiency estimation of mistake proofing solutions by Fuzzy Inference. IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management and Control. June 28-30, 2016. Troyes, France. IFAC-PapersOnLine, 2016, 49(12), str. 1134-1139. Web of Science.

Stadnicka D., Sęp J., Zielecki W., Analiza współpracy z otoczeniem przemysłowym w ramach prac dyplomowych realizowanych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Rzeszowskiej. W: Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Tom II. Pod redakcją Ryszarda Knosali. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2016, str. 921-931.

Dorota Stadnicka,  R.M.Chandima Ratnayake, Development of a rule base and algorithm for a quotation preparation process: A case study with a VSM approach. Proceedings of the 2015 IEEE IEEM - IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), pp. 1100-1106, DOI: 10.1109/IEEM.2015.7385819. Web of Science

Dorota Stadnicka,  R.M.Chandima Ratnayake, Katarzyna Antosz Investigation of process approach implementation in manufacturing firms: A methodology for assessing process excellence level. Proceedings of the 2015 IEEE IEEM - IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), pp. 159-164, DOI: 10.1109/IEEM.2015.7385628. Web of Science

Dorota Stadnicka,  R.M.Chandima Ratnayake, Simple approach for Value Stream Mapping for business process analysis. Proceedings of the 2015 IEEE IEEM - IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), pp. 88-94, DOI: 10.1109/IEEM.2015.7385614. Web of Science

Dorota Stadnicka, Dario Antonelli, Application of Value Stream Mapping and Possibilities of Manufacturing Processes Simulations in Automotive Industry. FME Transactions (2015) 43, 279-286.

Stadnicka D., Antosz K.: The investigation of setups and development of decision support model for setups selection to SMED analysis. Journal of Business and Economics. Vol. 6, No 7, 2015, pp. 1334-1347.

Antosz K.: Problemy wdrażania Lean Manufacturing w procesie utrzymania maszyn.  Utrzymanie Ruchu, Nr 2/2015, str. 66-67.

Stadnicka D., Antosz K.: Continuous improvement practice in large enterprises: study results.  International Journal for Quality Research 2015: 9(1) 9-26. 

Stadnicka D.: Setup analysis - combining SMED with other tools. Management and Production Engineering Review. Vol. 6, No. 1, 2015, 36-50. 

Antosz K., Stadnicka D.: Evaluation measures of machine operation effectiveness in large enterprises: study results. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability. Vol. 17, No. 1, 2015, 107-117. 

Stadnicka D., Antonelli D.: Implementation of augmented reality in welding processes. Technologia i Automatyzacja Montażu. Vol. 4, 2014, pp. 56-60.

Stadnicka D., Antosz K., Ratnayake R.M.C.: Development of an empirical formula for machine classification: Prioritization of maintenance tasks. Safety Science, Volume 63, March 2014, Pages 34–41. 

Stadnicka D., Hryń A.: Propozycja metodyki prowadzenia analiz jakościowych w MSP i jej zastosowanie do doskonalenia procesu produkcji koła kompresora – studium przypadku. W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom II. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Opole, 2014, str. 446–457. 

Antosz K., Stadnicka D.: The results of the study concerning the identification of the activities realized in the management of the technical infrastructure in large enterprises. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability. Vol. 16, No. 1, 2014, 112-119. 

Stadnicka D.: Efektywna formuła współpracy z przemysłem w zakresie inżynierii produkcji. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce. 11-13 grudnia 2013. Zakopane. 

Chandima R.M., Stadnicka D., Antosz K.: Deriving an Empirical Model for Machinery Prioritization: Mechanical Systems Maintenance. IEEM13-P-0387. The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). Bangkok, Thailand, December 10-13, 2013.

Stadnicka D., Antosz K.: Continuous Improvement in Lean Manufacturing in Large Enterprises: study results.  International Conference Business Sustainability 2013. Management, Technology and Learning for Individuals, Organisations and Society in Turbulent Environments. November 20-22, 2013. Póvoa de Varzim, Portugal. 

Antosz K., Stadnicka D.: TPM in large enterprises: study results. World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Industrial Science and Engineering, Issue 82, October 2013 Barcelona, 3, str. 320-327. ICIEM 2013: International Conference on Industrial Engineering and Systems Management. Barcelona, Spain October 14-15, 2013. 

Stadnicka D., Antosz K.: Lean in Large Enterprises: Study Results. World Academy of Science, Engineering and Technology, Issue 82, October 2013 Paris, International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering Vol:7 No:10, 2013, str. 31-37.

Stadnicka D., Zielecki W., Sęp J.: Innowacyjna koncepcja nauczania w Lean Learning Academy. W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Opole, 2013, str. 1297-1308. 

 Antosz K. Stadnicka D.: Identyfikacja działań realizowanych w zarządzaniu infrastrukturą techniczną w dużych przedsiębiorstwach. W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Opole, 2012, str. 191-202. 

Stadnicka D., Stępień P.: Zastosowanie wybranych metod Lean Manufacturing do doskonalenia produkcji palet transportowych. TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU", 3/2012. 

Antosz K.: Zastosowanie metody R&R do analizy wybranych systemów pomiarowych. TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU", 3/2012.

Zielecki W., Stadnicka D.: Machine setup times shortening with the use of SMED method and evaluation of its efficiency. Materiały International Conference “Production Engineering 2011”,  Institute of Production Engineering and Automation Wroclaw University of Technology, Wrocław 2011, s. 233-240 (ISBN 83-917677-4-4)

Antosz K., Stadnicka D., Zielecki W.: Casy study on implementation of Lean tools in a production company. Materiały International Conference “Production Engineering 2011”,  Institute of Production Engineering and Automation Wroclaw University of Technology, Wrocław 2011, s. 107-113 (ISBN 83-917677-4-4)

Duplaga M., Stadnicka D. (2009) Wdrażanie TPM w praktyce dużego przedsiębiorstwa,  Technologia i Automatyzacja Montażu , Vol. 3, pp.25-32. 

 

KSIĄŻKI


            

Dorota Stadnicka, Lean Education in the Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics of Rzeszow University of Technology, Poland. In: Lean Education: An Overview of Current Issues. Springer International Publishing. 2017.

Stadnicka D.: Wybrane metody i narzędzia doskonalenia procesów w praktyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2016.

Stadnicka D., Pacana A..: Budowa i rozwój skutecznych systemów zarządzania jakością. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2015.

Antosz K., Pacana A., Stadnicka D., Zielecki W.: Lean Manufacturing. Doskonalenie produkcji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2015.

Antosz K., Pacana A., Stadnicka D., Zielecki W.: Narzędzia Lean Manufacturing. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2013.

Zarządzanie jakością w przemyśle lotniczym. Praca zbiorowa pod red. J. Łunarskiego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012.

Stadnicka D., Pacana A.: Audity wewnętrzne systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010.

Pacana A., Stadnicka D: Systemy zarządzania jakością zgodne z ISO 9001. Wdrażanie, auditowanie i doskonalenie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009

Sęp J., Perłowski R., Pacana A.: Techniki wspomagania zarządzania jakością. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2006.

Sęp J., Pacana A.: Metody i narzędzia zarządzania jakością. Politechnika Rzeszowska, 2001.

Zarządzanie innowacjami. Podstawy zarządzania innowacjami. Praca zbiorowa pod red. J. Łunarskiego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.

Zarządzanie innowacjami. System zarządzania innowacjami. Praca zbiorowa pod red. J. Łunarskiego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.

 


Administrator strony: dr inż. Dorota Stadnicka, Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska